Ansøg

For at komme i betragtning til at deltage i et forløb skal du indsende en ansøgning. Du skal også opfylde en række kriterier, dem finder du i boksen til højre.

Hvis du mangler information om, hvem der kan søge og hvad man kan søge om så kontakt os her. Find svaret på mange af de ofte stillede spørgsmål i vores FAQ og læs mere om programmets forskellige forløb.

Ansøgninger modtages løbende. Ansøgningerne bliver samlet op og behandlet efter den 1. i hver måned.

Vær opmærksom på, at ansøgningen vil blive afvist uden evaluering, hvis ikke alle spørgsmål er blevet besvaret. Hvis du har nogle spørgsmål, som ikke besvares her på siden, så kontakt Lone Haumann på lone@ldcluster.com eller Jonas Junge Andersen på jja@cleancluster.dk.

Når ansøgningen er udfyldt, udfylder du felterne herunder og vedhæfter din ansøgning i bunden.

Klik her for at hente ansøgningsskemaet. Vær opmærksom på, ikke at åbne PDF i browseren og arbejde direkte i denne, men derimod at gemme en version ned på computeren.

Download ovenstående ansøgningsskema. Åbn og udfyld ansøgningsskemaet i AdobeAnsøgninger der modtages er fortrolige og ses kun af relevante projektpartnere. Offentliggørelse af deltagelse i programmet aftales med deltagere.

Data på virksomheder vil blive brugt ifm. aktiviteter, projekter eller samarbejder relateret til Grøn Cirkulær Omstilling og lignende projekter. Desuden bruges data til at dokumentere aktiviteter overfor støttegivere som i nogle tilfælde kræver at dokumentation gemmes i mange år frem. Vi bruger udelukkende krypterede online IT-systemer til at opbevare kontakt- og persondata og alle systemer er styret med adgangskontrol, bl.a. systemet Podio. Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Kan min virksomhed ansøge?

Din virksomhed skal være i kategorien små og mellemstore virksomheder (SMV) med højst 250 medarbejdere og en omsætning på max. 373,3 mio. kr. ELLER max. balance på 321,3 mio. kr.

Hvis din virksomhed ejer andre virksomheder eller I selv ejes af andre virksomheder, så skal du være opmærksom på, om I holder jer under grænsen for ansatte og omsætning/balance.

GCO er for SMV’er med en etableret forretning – det betyder, at hvis du er en helt ung iværksætter eller start up, så er GCO ikke det rette program.

Virksomheden kan godt komme i forløb i GCO, hvis den tidligere har fået lavet en grøn forretningsplan i et lignende program (fx CØ SMV, Bæredygtig Bundlinje, CLEAN Green Plan mf.). Dog skal et tidligere forløb være afsluttet min 12 måneder før, at virksomheden kan påbegynde et GCO forløb

Er du i tvivl om din virksomhed er en SMV eller opfylder kriterierne, så kontakt os her.
Det er så ærgerligt at bruge tid på en ansøgning og så få et administrativt afslag.

Din ansøgning (og virksomheden) vil blive vurderet ud fra nedenstående kriterier. Procentdelen angiver     vægtningen for de forskellige kriterier.

  • Grønt forretningspotentiale (30%)
  • Vækstambition (20%)
  • Organisatorisk kapacitet og evne (20%)
  • Skalerbarhed (10%)
  • Ressource- og CO2-reduktion (20%)

Er du en dansk SMV?

GCO er primært rettet mod små og mellemstore danske virksomheder (SMV’er). Du kan derfor primært søge støtte, hvis din  virksomhed falder inden under denne kategori.

En SMV er en virksomhed, der højst har 250 fuldtidsmedarbejdere og som opfylder en ud af de to nedenstående krav:

  • Har en omsætning på maks. 373,6 mio. kr.
  • Har en samlet balance på maks. 321,3 mio. kr.

Samtidig skal virksomheden være en selvstændig SMV og må ikke indgå eller være ejet af en stor virksomhed.