Ansøg

For at komme i betragtning til at deltage i et forløb skal du indsende en ansøgning. Du skal også opfylde en række kriterier, dem finder du i boksen til højre.

Hvis du mangler information om, hvem der kan søge og hvad man kan søge om så kontakt os her. Find svaret på mange af de ofte stillede spørgsmål i vores FAQ.

Ansøgninger modtages løbende. Ansøgningerne bliver samlet op og behandlet efter den 1. i hver måned.

Vær opmærksom på, at ansøgningen vil blive afvist uden evaluering, hvis ikke alle spørgsmål er blevet besvaret. Hvis du har nogle spørgsmål, som ikke besvares her på siden, så kontakt Lone Haumann på lone@ldcluster.com eller Jonas Junge Andersen på jja@cleancluster.dk.

Når ansøgningen er udfyldt, udfylder du felterne herunder og vedhæfter din ansøgning i bunden.

Klik her for at hente ansøgningsskemaet. Vær opmærksom på, ikke at åbne PDF i browseren og arbejde direkte i denne, men derimod at gemme en version ned på computeren.

Download ovenstående ansøgningsskema. Åbn og udfyld ansøgningsskemaet i AdobeAnsøgninger der modtages er fortrolige og ses kun af relevante projektpartnere. Offentliggørelse af deltagelse i programmet aftales med deltagere.

Data på virksomheder vil blive brugt ifm. aktiviteter, projekter eller samarbejder relateret til Grøn Cirkulær Omstilling og lignende projekter. Desuden bruges data til at dokumentere aktiviteter overfor støttegivere som i nogle tilfælde kræver at dokumentation gemmes i mange år frem. Vi bruger udelukkende krypterede online IT-systemer til at opbevare kontakt- og persondata og alle systemer er styret med adgangskontrol, bl.a. systemet Podio. Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Kriterier

Din virksomhed skal være i kategorien små og mellemstore virksomheder (SMV) med højst 250 medarbejdere og en omsætning på maks. 50 mio. EUR og ikke ejet af en stor virksomhed. Er du i tvivl om din virksomhed er en SMV, så kontakt os her. Det er så ærgerligt at bruge tid på en ansøgning og så få et administrativt afslag.

Din ansøgning (og virksomheden) vil blive vurderet ud fra nedenstående kriterier. Procentdelen angiver     vægtningen for de forskellige kriterier.

  • Grønt forretningspotentiale (30%)
  • Vækstambition (20%)
  • Organisatorisk kapacitet og evne (20%)
  • Skalerbarhed (10%)
  • Ressource- og CO2-reduktion (20%)

Er du en dansk SMV?

GCO er primært rettet mod små og mellemstore danske virksomheder (SMV’er). Du kan derfor primært søge støtte, hvis din  virksomhed falder inden under denne kategori.

En SMV er en virksomhed, der højst har 250 fuldtidsmedarbejdere og som opfylder en ud af de to nedenstående krav:

  • Har en omsætning på maks. 373,6 mio. kr.
  • Har en samlet balance på maks. 321,3 mio. kr.

Samtidig skal virksomheden være en selvstændig SMV og må ikke indgå eller være ejet af en stor virksomhed.