Aluproff – En tæt dialog med kunderne bringer Aluproff tættere på eksport af en grøn forretningsmodel

Som en del af det landsdækkende program Grøn Cirkulær Omstilling har DI’s kontor i New York rådgivet små- og mellemstore virksomheder, der gerne vil i gang eller videre med deres grønne cirkulære omstilling. I dette tilfælde tog hjælpen form af et workshop forløb arrangeret af DI’s kontor i New York for Aluproff A/S (Aluproff) og udvalgte partnere, hvor teamet var udviklingen og implementering af Aluproffs bæredygtige forretningsmodel og bæredygtige produkter.

Udfordring: Ønske om eksport af grøn og cirkulær forretningsmodel

Den danske virksomhed, Aluproff, som er Skandinaviens største leverandør af gardinstænger, gardinskinner og gardinudstyr, er et verdensomspændende selskab med kunder over 50 lande. Den danske virksomhed har i over 70 år produceret produkter og drevet virksomheden med innovation, design og kvalitet i fokus.

I kernen af virksomhedens strategi indgår ”meningsfuld vækst”, som er Aluproffs måde at arbejde målrettet og struktureret på at reducere deres negative indvirkninger på miljøet og samtidig forstærke vores positive bidrag til en bæredygtig udvikling. Virksomheden arbejder ud fra visionen om at skabe en sund og bæredygtig arbejdsplads og samtidig minimere deres miljømæssige fodaftryk med vedvarende grønne initiativer.

Udgangspunktet for meningsfuld vækst er skabt med afsæt i vores grundlæggende værdisæt; respekt for mennesker og miljø. Dette indebærer, at Aluproff i deres forretning tager højde for både mennesker og miljø i og udenfor virksomheden, når de udvikler, producerer, sælger og leverer gardinsystemer.

Virksomheden har i gangsat mange initiativer i forbindelse med deres grønne forretningsstrategi, hvor en af initiativerne er igangsætningen af en bæredygtig produktlinje. I produktlinjen indgår blandt andet gardinskinner af genbrugsaluminium med rekordlavt Co2 aftryk.

I forbindelse med udviklingen og lanceringen af den bæredygtige produktlinje overfor et internationalt publikum, da var udfordringen for den danske innovative virksomhed at identificere de slutkunder, som matcher bedst med deres grønne produkter og brand, samt få input til, hvordan de bedst når ud til slutkunden.

”Som et led i vores strategiske fokus på innovative partnerskaber for bæredygtig udvikling, havde forløbet til formål at internationalisere vores nye grønnere forretningsmodel, med primært fokus på udrulningen af gardinskinner af genanvendt aluminium.”  Thomas Trads Hansen, direktør, Aluproff

Løsning: En tæt dialog mellem Aluproff og deres kunder omkring bæredygtige produkter

Aluproff blev som om en del af det landsdækkende program Grøn Cirkulær Omstilling sat i kontakt med rådgiverne på DI’s internationale kontor i New York.

I fællesskab besluttede den innovative virksomhed og rådgiverne, at virksomhedens grønne cirkulære omstilling kunne drage gavn af et ekstern indspark forbindelse med deres tætte kontakt til deres kerne kunder og tætte partnere. Forløbet var opbygget med henblik på at øge virksomhedens viden omkring de internationale markeders blik på bæredygtige produkter, deres kunder, og deres kunders kunder, som skal bidrage til udvikling og implementering af deres bæredygtige forretningsmodel.

”Med henblik på at skabe en ”brændende platform” hos forhandlerne, var fokus i forløbet rettet mod at identificere, hvilke kundeprofiler og -grupper, der vurderes at være de mest sandsynlige slutbrugere af bæredygtige gardinskinner, samt herunder at definere unikke selling points til forhandlerne, med fokus på, hvordan bæredygtige løsninger ikke alene er en gevinst for miljøet, men også kan skabe merværdi til deres forretning.”  Thomas Trads Hansen, direktør, Aluproff

Resultat:  Solid basis for beslutning og målrettet markedsføring til målgruppen

Resultatet af forløbet var, at virksomheden gennem tæt kontakt til deres kunder fik en øget viden omkring deres kunders kunder og konkret input til deres go-to-market strategi. Dette resultat blev til på baggrund af en række interaktive workshops mellem virksomheden, DI’s rådgivere og virksomhedens kunder, der bidrog med konkrete værktøjer og gav anledning til en række dialoger om kunder, markeder, valg af målgruppe og input til dertilhørende markedsføring.

”I samarbejde med DI’s kontor i New York, som sikrede kompetent projektstyring og sparring igennem hele forløbet, og via workshops med udvalgte nøglekunder, lykkedes det at udarbejde grundstammen til en business case, som kan understøtte vores fortsatte og kontinuerlige arbejde med at skabe meningsfuld vækst og bæredygtig udvikling, i tæt samarbejde med vores kunder.” Thomas Trads Hansen, direktør, Aluproff

OM ALUPROFF

Den danske familieejet design- og produktionsvirksomhed, Aluproff, som er Skandinaviens største leverandør af gardinstænger, gardinskinner og gardinudstyr, er et verdensomspændende selskab med kunder over 50 lande.

DET HJALP DI MED:

  • Faciliteret dialog med udvalgte nøglekunder omkring bæredygtighed og eksportmuligheder
  • Øget viden slutkunden og konkret input til markedsføring
  • Etablering af grundstammen til en business case for bæredygtige produkter

Læs mere om Aluproff på virksomhedens hjemmeside.

Skrevet af Dansk Industri, find casen her: www.danskindustri.dk/Aluproff

Image
For at komme i betragtning til at deltage i et forløb skal du indsende en ansøgning.
Ansøg
Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.