Et digitalt og interaktivt værktøj skal få kunder til at træffe grønnere rengøringsvalg

Servicevirksomheden Partneren har udviklet et beregningsværktøj til at analysere klima- og miljøpåvirkningen og strikke grønnere rengøringsløsninger sammen. Den data vil Partneren formidle til deres kunder på en visuel måde, der gør dataen lettere forståelig og det grønne valg lettere at træffe.

For at virksomheden Partneren kan blive en grøn virksomhed, skal de have deres kunder med på vognen. Partneren er en servicevirksomhed, der med mere end 300 ansatte leverer rengøringsydelser til andre virksomheder i hele landet. Som serviceleverandør afhænger deres klima- og miljøpåvirkning i høj grad af de valg, deres kunder træffer. Det kan være hyppighed af rengøring, udskiftning af plastposer i skraldespande, og sågar antal skyl efter rengøring af toilet. Et nyt interaktivt og digitalt værktøj skal gøre det grønne valg let.

 
Visualisering af data skal få kunder med på virksomhedens grønne rejse

I projektet Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) har Partneren tidligere udviklet et klimaberegningsværktøj, der genererer data om vand- og energiforbrug og CO2-udledning ved forskellige rengøringsløsninger hos de enkelte kunder. Det har gjort det muligt for Partneren at analysere klima- og miljøpåvirkningen og strikke grønnere løsninger sammen. Den data vil Partneren formidle til deres kunder på en visuel måde, der gør dataen lettere forståelig.

”Vi har alt data, men den skal oversættes til noget, vi kan bruge i vores hverdag. Vi skal kunne formidle det til den enkelte kunde for at konkretisere og synliggøre de grønne muligheder, som ligger der.”

Catja Winther, direktør, Partneren

”Vi inviterer vores kunder med på vores grønne rejse. Det grønne valg skal være let tilgængeligt for dem. Og vi vil hjælpe dem med at forstå betydningen af de valg man træffer – også når det gælder rengøring,” siger direktør i Partneren Catja Winther.


Fra ide til digital løsning på rekordtid

Med afsæt i et designsprint udviklede Partneren en ny digital løsning. I et designsprint går man i løbet af få dage fra at udfolde ideer til løsning af sin udfordring til at udvikle en prototype og teste den.

Formålet med sprintet var at udvikle en prototype på en digital og kunderettet løsning, der kan give overblik, visualisere potentialerne ved et grønnere valg og på den måde give kunden incitament til at træffe det.

”Vi havde startet vores grønne rejse, men det digitale sprint satte fart på den. Sprintet gør det meget nemmere at teste af og få vores kunder med på vognen fra start, fordi de bliver inddraget,” fortæller Catja Winther.

To af Partnerens store kunder blev inden sprintet interviewet af Gate 21, der faciliterede forløbet, ligesom prototypen efterfølgende blev testet sammen med kunder.

”Ved at tage udgangspunkt i kundernes behov og virkelighed, sikrer vi en retning. Når teamet, der sprinter, udfolder de mange mulige veje at gå, er det hele tiden med deres kunder i baghovedet.”

Sara Bach, projektleder, Gate 21

Undervejs i sprintet fik teamet sammen udviklet en masse idéer, der alle bakkede op om det overordnede mål om at skabe bevidsthed hos kunderne til at træffe grønnere valg. Teamet valgte i sidste ende at udvikle en animeret og interaktiv prototype på et klimadashboard. På Klimadashboardet kan kunder få overblik over CO2-udledninger relateret til rengøring og fire konkrete anbefalinger til, hvordan CO2-aftrykket på netop deres rengøring kan minimeres.

”Et vigtigt element i klimadashboardet er, at det er noget vores kunde kan tage med under armen og bruge til at ændre adfærd eller træffe andre valg internt i egen organisation. På den måde bliver det et produkt, de også kan bruge. Det kan være overfor ledelse, medarbejdere eller egne kunder,” siger Catja Winther.

I sprintet deltog Partnerens direktør, kommercielle chef, kreativ ansvarlige og planlægningskonsulent. Og netop den sammensætning, er ifølge Sara Bach, et godt udgangspunkt for et vellykket sprint: ”Hver medarbejder bidrager med sin særlige viden om kunder og arbejdsgange, og samlet kan de belyse forretningen fra alle sider. Det at inddrage sine medarbejder i udviklingen skaber større engagement og ejerskab for den videre implementering og ejerskab over fremdriften.”

”Vi tør godt skille os ud. Det handler måske ikke ligefrem om at revolutionere branchen, men vi vil gerne være med til at forandre den. Derfor prioriterer vi at afsætte tid og ressourcer. Det er prisen for at være innovativ og rykke sig.”

Catja Winther, direktør, Partneren

Image
For at komme i betragtning til at deltage i et forløb skal du indsende en ansøgning.
Ansøg
Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.