Forretnings- og investeringsplan skaber grønne gevinster for både Michael Lundbech og kunder

Sprøjtestøbemaskine

Forretnings- og investeringsplan skaber grønne gevinster for både Michael Lundbech og kunder

Produktionsvirksomheden Michael Lundbech A/S producerer avancerede plastprodukter til Medico- industrien som for eksempel sprøjtestøbning af specialemner i plast og fremstilling af prototyper og serieprodukter. Herudover har virksomheden egen værktøjsafdeling, hvor de producerer bl.a. støbeforme, der bruges i produktionen af avancerede emner i plastindustrien.

Som deltager i Grøn Cirkulær Omstilling ønskede ejer, Michael Lundbeck, at reducere sit direkte energi- og materialeforbrug til fremstilling af plastkomponenter og opnå besparelser på energi til rumkøling og maskinkøling – kort sagt, at reducere energiniveauet og råvarespildet mest muligt.

Reduktion på el- og plastforbrug pr. produceret enhed giver lavere CO2-aftryk
I samarbejde med konsulentvirksomheden Provice og CLEAN har Michael Lundbech A/S gennem forløbet fået kortlagt sit CO2-aftryk på især energi- og råvareelforbruget og modtaget en vurdering af, hvor de skal sætte ind for at opnå størst effekt og CO2-reduktion på kort og lang sigt. Derudover har de fået anbefalet, hvilke indsatser der skal til, for at bringe dem tættere på målet om et lavere foot print på både energi- og råvareforbrug.

”Vi er glade for, at vi nåede at komme med i GCO, inden programmet lukkede. For vi har fået værdifuld dokumentation for, hvordan vores CO2-aftryk ser ud, og hvor meget strøm og ressourcer vi bruger. Og den maskine som vi har fået direkte tilskud til, vil hjælpe os med at spare på vores CO2-regnskab på sigt, fordi vi kan reducere på el- og plastforbrug pr. produceret enhed. Det kan også vise sig at blive noget vores store kunder vil sætte pris på i fremtiden” siger CEO, Michael Lundbech

Investering i nye produktionsmaskiner og analyse af energibesparelsespotentialet
Undersøgelsen har blandt andet vist, at de med fordel kan investere i solcelleanlæg, nye maskiner og kompressorer – og netop derfor har Michael Lundbech A/S også efter GCO-undersøgelsen søgt om investeringstilskud fra GCO til nye produktionsmaskiner, og fået støtte på 25 % til maskininvesteringen. Undervejs i forløbet stod det også klart, at der kunne være et energi- og produktivitetspotentiale i at optimere CNC-processerne i værktøjsafdelingen. Derfor skabte CLEAN kontakt til videncenteret for produktion, DAMRC, der har lavet grundige analyser af energibesparelsespotentialet ved at justere maskiner og værktøjer hos Michael Lundbech.

Jonas Junge Andersen, GCO-projektleder hos CLEAN udtaler om forløbet: ”Det har været en rigtig interessant case, fordi vi på så kort tid har spottet så mange reduktionspotentialer i en traditionel fremstillingsvirksomhed. Og også fordi, at Michael Lundbech jo har været villig til at investere i de potentialer her og nu. Jeg tror og håber, at den grønne plan som er blevet udarbejdet, betyder, at Michael Lundbech står endnu stærkere rustet til at imødegå fremtidens krav om grøn produktion.

Læs mere om virksomheden https://michaellundbech.com/ 

Image
For at komme i betragtning til at deltage i et forløb skal du indsende en ansøgning.
Ansøg
Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.