Jydsk Handi Service har udviklet en ny grøn forretningsmodel, der skal mindske kommuners klimaaftryk og plejeomkostninger

Nye grønne services skal mindske CO2 aftryk hos Jydsk Handi Services offentlige kunder. Ved at genanvende og reparere handicapudstyr og sliddele har Jydsk Handi Service indtaget en helt ny grøn position på markedet. Gennem Grøn Cirkulær Omstilling har Jydsk Handi Service kigget nærmere på deres ressourceforbrug og få lagt en langsigtet plan, der både skal mindske klimaaftryk og skabe vækst i virksomheden.

Jydsk Handi Service arbejder med servicering, vedligehold, installation, og salg af hjælpemidler til handicappede borgere eller borgere med særlige behov, f.eks. på kommunale plejecentre eller sygehuse.

”Tidligere smed kunderne produkterne ud ved endt brug. Der var derfor en stor mulighed i at udvikle en ny forretningsmodel, der udnytter ressourcernes fulde potentiale. Den nye forretningsmodel giver os samtidigt en unik grøn position på markedet” – fortæller Kim Jensen, direktør i Jydsk Handi Service.

Jydsk Handi Service har nu udviklet to nye cirkulære services: Renové og Skinnehotellet, der skal genanvende, reparere reservedele og hjælpemidler. I forløbets 6 måneder har de haft sparring med rådgivervirksomheden Plan Miljø og Danmarks erhvervshuse om deres ressourceforbrug og cirkulære forretningsmodel.

Nye grønne services giver en unik position på markedet

Ved at reparere og genbruge reservedele tilbyder virksomheden nu et unikt værditilbud til deres kunder, hvor de både kan mindske klimaaftrykket og reducere offentlige plejeomkostninger.

Der er store ressourcebesparelsen ved at genbruge udstyr af metal/plast/elektronik, som ellers ville blive smidt ud. Jydsk Handi Service satser på, at den nye forretningsmodel vil skabe et reduceret CO2-udslip på 660 tons CO2 allerede i 2022.

”Vi er de første til at tilbyde denne service, derfor giver den nye forretningsmodel os en unik grøn position på markedet” – fortæller Kim Jensen, direktør i Jydsk Handi Service.

Jydsk Handi Service har i GCO-forløbet udarbejdet strategien med afsæt i verdensmålene. Indsatsområder og kommunikation er guidet af verdensmålene, der giver et fælles sprog med kommunerne, der skal bidrage til at reducere kommunernes klima- og ressourcebelastning.

www.jydskhandiservice.dk

Image
For at komme i betragtning til at deltage i et forløb skal du indsende en ansøgning.
Ansøg
Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.