Kentaur: En cirkulær forretningsmodel skal sikre genanvendelse af udtjente tekstiler og ny værdiskabelse til kunder

I stedet for at udtjente tekstiler brændes eller deponeres, vil Kentaur arbejde for, at deres tekstil bliver genanvendt. Gennem forløbet Grøn Cirkulær Omstilling har Kentaur arbejdet på en plan, der skal gøre deres forretningsmodel mere cirkulær.

Kentaur udvikler og sælger industrielt vaskbar arbejdsbeklædning til sektorer indenfor restauration, pleje og fødevareindustrien. Kentaurs kunder er i dag primært industrielle vaskerier, der køber deres produkter for at leje ud i vaskelejeordninger. Udover sælges tøjet gennem forhandlere og på webshoppen.

Genanvendelse af restfraklip og udtjent tøj

”Tekstilbranchen har store negative påvirkninger på miljøet og det vil vi gerne være med til at tage ansvar for og arbejde aktivt for at reducere, da vi er en del af denne forurenende industri” fortæller Line Nygaard Jensen, Textile and CSR Responsible hos Kentaur.

Med et fokus på genanvendelse af tekstiler, har Kentaur gennem seks måneder samarbejdet med rådgivervirksomheden Planmiljø og Lifestyle & Design Cluster om en ny cirkulær forretningsmodel.

Den nye grønne cirkulære forretningsmodel skal reducere klimaaftryk ved at genanvende alt det tekstil, der er muligt. Målet er at restfraklip og det udtjente tøj fra vaskerierne skal genanvendes til nye tekstiler.

Gode forudsætninger for en take-back ordning gør den cirkulære omstilling nemmere

Lige nu lejer vaskerier tøjet til kommuner og private virksomheder, derfor bliver tøjet samlet hos vaskerierne ved endt brug. Det giver Kentaur mulighed for at etablere en take-back ordning, hvor vaskerierne kan levere det tilbage, i stedet for at sende det til afbrænding. Ved at recirkulere produkterne skaber virksomheden et nyt værditilbud til kunderne, som reducerer deres klimaaftryk.

”Vores vigtigste fokus i forløbet har været at undersøge mulighederne for genanvendelse af vores tekstiler og igangsætte pilotprojekter, som skal hjælpe os videre på rejsen mod en cirkulær forretning.” fortæller Line Nygaard Jensen, Textile and CSR Responsible hos Kentaur

Kentaur har fået et bredere udsyn til, hvilke grønne forretningsmuligheder de skulle afsøge. De har nu fundet relevante partnere, der skal hjælpe dem videre med at afsøge genanvendelsesmulighederne.

Overvejer din virksomhed at arbejde med grøn cirkulær omstilling?

”Et godt råd til andre virksomheder, der vil arbejde med grøn omstilling, er at man skal danne sig et overblik over ens værdikæde og forretningsmodel og være skarp på at udvælge konkrete tiltag, for man kan ikke arbejde med det hele på én gang.” fortæller Line Nygaard Jensen, Textile and CSR Responsible hos Kentaur.

Se Kentaurs cirkulære rejse i denne video.

I Grøn Cirkulær Omstilling får din virksomhed mulighed for at få overblik over og arbejde med jeres forretningsmodel.

www.kentaur.com

Image
For at komme i betragtning til at deltage i et forløb skal du indsende en ansøgning.
Ansøg
Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.