Liisabike er blevet grønnere gennem et helt nyt koncept: Sustainabike

Liisabike fik hjælp til at føre deres cirkulærer forretningsidéer ud i livet. Gennem deres nye koncept Sustainabike, er der nu en plan for, hvordan virksomheden fremadrettet skal arbejde mere grønt og cirkulært.

”GCO har været afgørende for os. Det har forankret bæredygtighed i vores forretning.” fortæller Risenga Manghezi, Liisabike.

Liisabike tilbyder leasing af højkvalitets ladcykler i og omkring København. De ønsker at sikre familier et billigt og brugbart alternativ til bilen. Da forretningsmodellen baserer sig på, at cyklerne returneres, skaber Liisabike dermed potentielt 200 brugte cykler årligt. Liisabike stod derfor med en udfordring, de gerne ville løse: hvordan skulle de gensælge eller genlease cyklerne efter endt brug?

Gennem ca. 6 måneder har rådgivervirksomheden CS Consulting Group og Danmarks erhvervshuse hjulpet Liisabikes med at fået undersøgt deres cirkulære forretningsmuligheder. Formålet med projektet var at få en bedre klimaprofil ved at forlænge levetiden af ladcyklerne og professionalisere processerne ved at tilbyde brugte cykler gennem en elektronisk platform.

Løsningen blev et nyt koncept: Sustainabike. De sælger nu de brugte ladcykler gennem en online platform ved samme navn. Service og vedligeholdelse er afgørende for de leasede cyklers levetid. Derfor er der nu stort fokus på vedligeholdelse af de leasede ladcykler, samt en upcycling når de bliver leveret tilbage. Det højner restværdien, hvilket reducerer CO2 aftrykket og øger Liisabikes bundlinje.

”Vi har gennem projektet fået hjælp til at videreudvikle vores forretningskoncept, så vi kan bringe vores faglighed til gavn for de mange kunder, der efterspørger brugte ladcykler.” fortæller Risenga Manghezi, Liisabike.

Visionen er at udvide til andre markeder

Liisabike fik, som noget ekstra i GCO-forløbet, tilbudt et add-on forløb: Internationalt udsyn, hvor de fik sparring om det tyske ladcykel marked. Her fik de vigtige indsigter, som kan være afgørende ved indtrædelse på det tyske marked med et leasing-koncept af ladcykler. Der er nu lagt en plan, for de næste skridt Liisabike skal tage på vejen ind på det nye marked.

Liisabike kombineret med Sustainabike bidrager nu positivt til en reduktion i klimaaftryk, både i form af et godt fungerende alternativ til en bil, men også ved at forlænge levetiden på ladcykler.

Overvejer din virksomhed et forløb hos Grøn Cirkulær Omstilling?

Min anbefaling til andre virksomheder der kommer med i forløbet GCO, er at dedikere sin tid 100% i perioden. Det er en god mulighed for at finde en cirkulær strategi og bruge tid på at få implementeret de nye grønne initiativer. For os har det betydet en helt ny del af vores butik, hvor vi sælger genbrugte ladcykler og en ny platform vi sælger fra.” Fortæller Risenga Manghezi, Liisabike.

Image
For at komme i betragtning til at deltage i et forløb skal du indsende en ansøgning.
Ansøg
Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.