Mad med MEST: Vi vil være Nordjyllands bæredygtige flagskib inden for frokost

Hos Mad med MEST har de fokus på bæredygtig frokost-catering. Virksomheden vil være Aalborgs bedste frokostordning, hvor maden er samlingspunktet og har et lavere klimaaftryk. De har brugt forløbet Grøn Cirkulær Omstilling til at få viden og indsigt i en grønnere rejse, og efter forløbet har de søgt om et investeringstilskud til energieffektive ovne.

Mad med MEST leverer frokoster med smag og friske råvare af høj kvalitet i Nordjylland. Med en vision om at blive den førende forplejningspioner i Aalborg med afsæt i bæredygtighed, grøn omstilling og socialt arbejde, ansøgte virksomheden om støtte gennem Grøn Cirkulær Omstilling. En støtte, der har givet viden og gåpåmod til mere cirkulært arbejde.

Gennem forløbet har Mad med MEST fået udarbejdet fokusområder, som er med til at højne deres bæredygtige profil endnu mere. I tæt samarbejde med konsulentfirmaet Thybo & Co og fødevareklyngen Food & Bio Cluster Denmark har de skabt en forretningsmodel, med større fokus på minimering af madaffald og cirkulær økonomi for at blive den førende forplejningspioner i Aalborg.

GCO-forløbet har givet mig værdifuld viden, som kan bruges i dagligdagen i min virksomhed og har givet mig en bedre forståelse af bæredygtighed – Michel Lycoops, forpagter, Mad med MEST

Fokus på Reduce, Reuse og Recycle

Mad med MEST er vant til at fokusere på minimering af madspild, men har valgt at tage skridtet endnu længere. De har valgt at indføre de seks R’er: reduce, reuse, refuse, repurpose, recycle og rot, efter en snak med konsulenten. Ved at indføre de seks R’er er der fokus på at genanvende deres affald så meget som muligt, hvilket også er positivt for bundlinjen.

Et af tiltagene er deres levering af madolie. Lige nu får de leveret olien i 10L dunke, som fylder en del i affaldscontaineren og som er en større omkostning for virksomheden. De er derfor i dialog med leverandøren om at få olien leveret i palletanke på 100L, hvor medarbejderne i stedet tapper olien, og dermed reducerer deres plastforbrug.

Dialogen og GCO-forløbet har givet forpagter Michel Lycoops viden og gåpåmod til at præge hans værdikæde endnu mere. Lige nu er han bl.a. i dialog med en stor leverandør om at skifte papkasser ud med plastikkasser, der kan genanvendes og ikke bare smides ud. Det er også noget, som kan holde omkostningerne nede, da kasserne kan genanvendes og styrke bundlinjen.

Mit bedste råd i forhold til at arbejde med den grønne omstilling: Følg hjertet og gør det, som du synes er rigtigt og lad dig ikke begrænse af omgivelserne. Sæt ikke kun krav til dig selv men også til dine leverandører – Michel Lyccops, forpagter, Mad med MEST

Grøn investering

Der er ikke langt fra ord til handling hos Mad med MEST. Mange af deres ideer fik de sammen med konsulenten sat struktur på, og det har styrket deres markedsposition. Efter forløbet har de også fået mulighed for at søge et GCO-investeringstilskud, der kan bruges til indkøb af udstyr. Mad med MEST har investeret i energieffektive ovne som er med til at nedbringe deres klimaaftryk.

Det og deres forretningsmodel er alt sammen med til at bidrage til at gøre dem til en af Nordjyllands mest bæredygtige leverandører af frokoster.

https://svalegaarden-mest.dk/mad-med-mest

Image
For at komme i betragtning til at deltage i et forløb skal du indsende en ansøgning.
Ansøg
Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.