Uddannelsessteder får hjælp til at gøre studierejser grønnere

Hvad er klimapåvirkningen per elev hvis en klasse tager bussen til Stockholm i forhold til, hvis den flyver til Budapest? Mange uddannelsessteder vil gerne tænke bæredygtighed ind, når de planlægger studierejser, men det kan være svært at finde ud af, hvad det mest bæredygtige valg er. Gennem projektet Grøn Cirkulær Omstilling har rejsebureauet AlfA Travel udviklet et nyt klimaparameter, som gør det nemmere for uddannelsessteder at planlægge deres rejse ud fra grønne ambitioner.

Når skoler og gymnasier planlægger en studierejse, kan det være både ressourcekrævende og uoverskueligt. Der skal findes transport, indkvartering og spisesteder, og programmet skal indeholde lærerige og spændende aktiviteter. Flere og flere uddannelsessteder ønsker at rejse på en bæredygtig måde, men kan have svært ved at gennemskue, hvordan de vælger grønt.

Ét af de uddannelsessteder, der gerne vil tænke på klimaet, når de rejser, er Svendborg Ungdomsskole. Ungdomsskolen arrangerer årligt fire rejser for eleverne, som går til destinationer som Paris, Amsterdam og Østrig.

”Vi vil gerne tænke bæredygtighed ind, men at have viden til at gøre det, er noget andet. Vi bliver nødt til at øge bevidstheden, både blandt os lærere og blandt de unge, i forhold til hvad ting koster – ikke kun i kroner, men også i naturens ressourcer,” siger Cathri Jepsen, leder på Svendborg Ungdomsskole.

Nogle uddannelsessteder står for planlægning af studierejser selv, mens andre tager fat i et rejsebureau. Rejsebureauet AlfA Travel har specialiseret sig i grupperejser for netop uddannelsessektoren, hvor de i samarbejde med en gruppeleder fra uddannelsesstedet sammensætter og koordinerer en pakkerejse. Hos AlfA Travel vil de gerne kunne vejlede de kunder, der efterspørger grønnere studierejser.

“Vi oplever, at flere af vores kunder efterspørger rådgivning om en mere bæredygtig rejse. Vi vil gerne bidrage til, at vores grupper kan tage oplyste valg omkring deres rejse. Med vores nye værktøj kan de grupper, der prioriterer det, vælge rejse ud fra det klimamæssige aftryk. Første skridt til at vælge mere bæredygtigt er at have den relevante information til rådighed. Det skridt har vi taget nu,” siger Jeanette S. Christensen, som er marketingschef i AlfA Travel.

CO2-beregner giver nemt overblik over klima-aftryk

Passagertransport udgør typisk halvdelen af en rejses CO2-udledning, og der er stor forskel på om man rejser med fly, bus eller tog. For at kunne vejlede deres kunder om bæredygtige rejsevalg, har AlfA Travel derfor beregnet CO2-udledningen for alle deres rejser. Gennem projektet Grøn Cirkulær Omstilling har rejsebureauet fået rådgivning fra konsulentvirksomheden Viegand Maagøe til at udvikle deres eget CO2-beregningsværktøj til formålet.

”Beregningsværktøjet er et strategisk skridt til at træde ind i snakken om bæredygtighed. Kunderne kan nu blive oplyst om de usynlige CO2-udledninger ved de valg, de træffer i forhold til om de flyver eller kører i bus eller tog. På den måde kan vi støtte kunderne i at træffe et velovervejet valg.”

Jeanette S. Christensen, marketingschef, AlfA Travel.

Uddannelsessteder orienterer sig ofte i rejsemuligheder på nettet, men i en travl hverdag er det vigtigt, at det er nemt og overskueligt at finde frem til informationen.

”Det skal gøres enkelt, for vi sidder og tager mange beslutninger på en dag. Hvis det skinner igennem, hvad der er gjort for at gøre turen mere bæredygtig, har vi også lettere ved at sælge det ind til de unge, ledelsen og forældrene,” siger Jakob Hammer-Helmich, afdelingsleder på Vallensbæk Ungdomsskole, som er én af de uddannelsessteder, der gerne vil gøre studierejserne mere klimavenlige.

Sådan ser CO2-beregningen for en rejse til Berlin ud.

Kunderne inviteres med i udvikling af ny, digital løsning

AlfA Travel har i deres arbejde med bæredygtighed brugt en designorienteret tilgang, hvor rejsebureauet har inddraget kunderne gennem interviews og prototypetests for at kunne udvikle nye, digitale løsninger. På den måde har rejsebureauet bedst muligt kunnet forstå og imødekomme kundernes behov.

Ved at dykke ned i kundernes tanker om valg af studierejser, kunne rejsebureauet udvikle konkrete konceptidéer til hjemmesiden, der supplerer kundernes eksisterende oplevelse og synliggør de bæredygtige rejsevalg. Disse er blevet omsat til en simpel klikbar visualisering, hvor kunderne bliver introduceret for klimapåvirkningerne, når de skal vælge rejse.

Efter at have afprøvet visualiseringen på interviewdeltagerne, er AlfA Travel nået frem til en konkret løsning, som nu er ved at blive implementeret på deres hjemmeside.

”Vi fik defineret nogle hovedområder i forhold til bæredygtighed, vi kan arbejde med. Men hvor starter man, og hvordan får man det omsat til noget håndgribeligt? Forløbet med at deltage i projektet har hjulpet os med at tage dét skridt, så vi fik gjort noget ved det og det ikke bare var fugle på taget.”

Jeanette S. Christensen, marketingschef, AlfA Travel.

På AlfA Travels hjemmeside kan skoler og gymnasier nu se, hvad rejsens mulige transportformer udleder i CO2 og de kan finde en oversigt over rejser, hvor bæredygtige tiltag er indtænkt og få gode råd til at lave klimavenlige aktiviteter på turen.

“Nu skal løsningen ud at leve og vi er spændte på, hvordan kunderne tager imod de nye tiltag. I det forarbejde vi har lavet, så har det set ud til, at det bliver noget der gør en forskel for målgruppen,” slutter Jeanette S. Christensen.

Image
For at komme i betragtning til at deltage i et forløb skal du indsende en ansøgning.
Ansøg
Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.