HJORTKÆR: ”Vores anlæg er født grønne, men nu har vi fået en klar cirkulær plan, der skal løfte vores konkurrenceevne”

HJORTKÆR maskinfabrik har længe produceret energieffektive anlæg – i forløbet Grøn Cirkulær Omstilling har de fået løftet blikket fra den daglige forretning og haft fokus på nye cirkulære muligheder. En lejeordning kan sikre mere cirkularitet og skabe mulighed for en større markedsandel.

HJORTKÆR producerer løsninger til for- og slutafvanding af slam, og filtreringsløsninger til processpildevand. Deres løsninger sparer kunderne for op til 95% af den energi, de tidligere brugte på gamle anlæg. Dertil er levetiden også optimeret i de nye anlæg. Det gør, at anlæggene både giver miljømæssige og økonomiske gevinster til kunder.

I GCO-forløbet har rådgivervirksomheden Worldperfect og Danmarks erhvervshuse hjulpet dem med deres cirkulære forretningsmodel gennem ca. 6 måneder. Fokus har været på en potentiel lejeordning og tiltag, der kan give kunderne bedre overblik over deres grønne tilbud.

En lejeordning kan lukke loopet og udvide deres værditilbud til potentielle kunder.

”Vi har løsningerne, nu skal vi udvide vores værditilbud, så flere kan få gavn af de miljømæssige og økonomiske fordele” fortæller Alf Sand Simonsen, Salg og Direktion, HJORTKÆR maskinfabrik.

Med en lejeordning vil kunderne mærke den økonomiske fordel fra start. Anlæggene er en investering, som virksomheden vurderer er tjent hjem efter nogle år. Det vil kunne tiltrække kunder, som før ikke havde budgettet til at investere nu og her. Det vil også give HJORTKÆR mulighed for at lukke et cirkulært loop på nogle anlæg, som så kan repareres og genlejes.

Markedet efterspørger løsninger med fokus på klima og cirkulær økonomi

”Offentlige kunder begynder at have større fokus på klima og cirkulær økonomi, derfor vil vi gerne synliggøre, at vores løsninger er grønne.” fortæller Alf Sand Simonsen, Salg og Direktion, HJORTKÆR maskinfabrik.

HJORTKÆR er ved at indhente og inkorporere forbrugsdata ”før og efter” på energiforbrug, økonomi og støj.  Denne data skal fremadrettet bruges i deres arbejde med FN’s verdensmål, hvor fokus blandt andet er på arbejdsmiljø. Ved en styrket bæredygtighedsprofil forventes øget konkurrenceevne og markedsandel.

HJORTKÆR har helt styr på produkterne, men manglede rådgivning til, hvordan de skulle arbejde videre med resten af deres forretning for at blive mere cirkulær. I GCO-forløbet fik de den hjælp, der skulle til for at komme i gang. Nu skal de nye planer eksekveres.

Et godt råd til andre virksomheder, der vil arbejde med grøn omstilling

“Mit råd til andre virksomheder der gerne vil arbejde med den grønne omstilling, er at vurdere, hvilket fokus der er udgangspunktet. Er det på produkterne, på virksomheden eller som vi gør, fokus på, hvilken forskel vores løsninger gør ude hos kunderne.” understreger Alf Sand Simonsen fra HJORTKÆR maskinfabrik.

www.hjortkaer.dk

Image
For at komme i betragtning til at deltage i et forløb skal du indsende en ansøgning.
Ansøg
Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.