Forløb

Forløb i GCO

Alle virksomheder som bliver godkendt til et forløb i Grøn Cirkulær Omstilling får udviklet en grøn cirkulær forretningsmodel. Vejen dertil afhænger af virksomhedens behov, og behovsafdækning sker i samarbejde med projektets partnere.

Individuelle forløb

Individuelle forløb i GCO giver virksomheden en voucher til indkøb af privat rådgivning på 90.000 kr. En fagkyndig konsulent hjælper virksomheden med at udvikle en grøn cirkulær forretningsmodel. Virksomheden skal selv bruge ca. 300-400 timer, herunder arbejdet hjemme i virksomheden, og forløbet varer typisk mellem 4-7 måneder.

Kollektive forløb

Virksomheden får sammen med andre virksomheder udviklet en grøn cirkulær forretningsmodel med fokus på samarbejdsmuligheder, værdikædesamarbejde eller fælles faglige interesser/udfordringer. Kollektive forløb i GCO giver virksomheden på 90.000 kr. i voucher. Virksomheden bruger +500 timer, herunder arbejdet hjemme i virksomheden, og forløbet varer ca. mellem 8-12 måneder.

Designdrevet forretningsforløb

Virksomheder vil arbejde systematisk og strategisk med designmetoder og -værktøjer med henblik på at understøtte deres forretningsudvikling. I en designdrevet tilgang til forretningsudvikling vil eksisterende forretningsprocesser udfordres med et grønt, cirkulært og brugerdrevet fokus. Virksomheder vil opleve en holistisk og strategisk tilgang, hvor de sammen med en rådgiver og Dansk Design Center vil komme hele vejen rundt om en problemstilling og skabe bæredygtige løsninger, der kan øge konkurrencedygtigheden. Forløbet klæder virksomheder på til at tage træfsikre beslutninger, og gør det muligt at reducere både ressourcer og omkostninger. Virksomheder vil efter forløbet stå med en træfsikker grøn forretningsmodel. Virksomheden får gratis deltagelse på tre kollektive workshops og skræddersyet rådgivning, til en værdi á 90.000 kr, som medfinansieres ved, at virksomheden igennem hele forløbet lægger 300-400 timer. Forløbet varer mellem 4-7 måneder.

Særlige fokusområder

Alle typer små og mellemstore virksomheder er velkomne til at søge om deltagelse i et forløb. Projektet har dog et særligt fokus på disse områder:

I et forløb med fokus på plast kan din virksomhed bl.a. arbejde med reduktion / genbrug af plastaffald, produktion i genanvendt plast eller grønnere emballageløsninger. Fremstillingen af plast spænder over en bred vifte og brancher, bl.a. fødevarer, møbel og bygge- og anlægsbranchen. Cirkulær plastøkonomi kan give dig konkurrencemæssige fordele og ikke mindst forberede dig til fremtidens øgede krav i forhold til bæredygtighed.

  • Fremstilling

I et forløb med fokus på fremstillingsindustrien kan din virksomhed arbejde bredt med grøn og cirkulær omstilling. Der vil være mulighed for at tone forløbet i retning af både grøn effektivisering, fx spildreduktion og energioptimering, i retning af grønnere emballage og logistikløsninger eller i retning af grønnere produkter i form af fx brug af genanvendt materiale, genanvendelse af afskær eller noget helt tredje. Flere fremstillingsvirksomheder ønsker også at udarbejde CO2-regnskaber, så de kan imødekomme dokumentationskrav fra deres B2B kunder. Alt dette er muligt i et GCO forløb med fokus på fremstilling.

  • Fødevarer

I et forløb med fokus på fødevarer kan din virksomhed arbejde med alle aspekter af bæredygtig produktion, salg og udvikling af fødevarer, fødevareemballage eller fødevaremaskinel. Virksomheder inden for fødevaresporet i GCO arbejder med alt fra, hvordan man som fødevarevirksomhed skal håndtere det kommende producentansvar fra EU, over bæredygtig håndtering og genanvendelse af fødevarespild, til hvordan man skruer sin forretning sammen, når man vil producere fødevarer eller fødevareemballage med lavere klimapåvirkning. Ønsker din fødevarevirksomhed at dreje forretningen i retning af produktion, salg eller udvikling af mere bæredygtige fødevarer, så kan I med andre ord komme hele vejen rundt og få sat en ny grøn forretningsmodel på skinner med et fødevarebaseret fokus i GCO.

  • Tekstil og møbler

I GCO kan virksomheder indenfor tekstil-, mode- eller møbelbranchen, få skræddersyet forløb, der er tilpasset netop disse brancher. I Danmark er vi med helt i front i disse brancher, og GCO har derfor allieret sig med landets fremmeste kompetencer på vejlednings- og rådgiversiden. Som mindre virksomhed kan I få 360 graders vejledning og rådgivning om, hvordan lige præcis din virksomhed bør fokusere for at reducere sit CO2-aftryk på verden. Hvis du er en større virksomhed inden for fx mode og tekstil eller møbelbranchen, så kan I deltage i et forløb, hvor I kan få udpeget de største grønne potentialer holdt op imod den investering af tid og ressourcer, der skal foretages for at realisere dem. Virksomheder inden for GCO forløbet arbejder med alt fra take back modeller, til øget genbrug, genanvendelse og dokumentation af de benyttede materialetyper.

  • Byggeri

Virksomheder indenfor byggebranchen kan deltage i forløb med fokus på bæredygtigt og cirkulært byggeri. Selvom branchen er langt fremme med grøn omstilling set i et internationalt perspektiv, så er byggeri stadig en af de brancher, hvor der er størst potentiale for yderligere grøn omstilling. I GCO arbejder virksomheder inden for alle led i værdikæden med fx energieffektivisering i betonblandingsprocesser, grønnere fremstilling af cement, udvikling af nyt og energioptimeret maskinel eller med udvikling og implementering af teknologi, der kan levetidsforlænge byggekomponenter. Flere arbejder også med intelligent grønt byggedesign, bæredygtig nedrivning, dokumentation af bæredygtigt byggeri, og med hvordan kunder og bygherrer kan blive overbevist om at ”udbyde grønne opgaver” ved hjælp af såkaldt beregning af helhedsomkostninger, fx ”Total Cost of Ownership” beregninger. Med et fokus på byggeri, vil din virksomhed i et GCO forløb kunne få kyndig vejledning til at udpege nye grønne forretningsmuligheder.

  • Service

I et forløb med fokus på service kan virksomheder, som er en del af servicebranchens værdikæde, og har en central rolle i servicebranchens grønne omstilling, deltage i et forløb. Det kan være virksomheder fra hele servicebranchens værdikæde, fx leverandører af varer, som mad, drikkevarer, møbler, emballage, tekstiler, og services, fx rengøring, logistik og affaldshåndtering. I et forløb kan servicevirksomheder arbejde med grønne og cirkulære forretningsmodeller. Der vil også være mulighed for at sætte fokus på branchens bidrag til bioøkonomi. Det kunne være nye løsninger til en højere værdiudnyttelse af biorestmaterialer, fokus på strategisk anvendelse af biomasse, fx til anvendelse i nye produkter, og dernæst fælles løsninger til bioforgasning. Ønsker I at dreje forretningen i en mere bæredygtig retning, kan din virksomhed i et GCO-forløb få undersøgt og igangsat grønne og cirkulære forretningsmuligheder.

Omkostninger

Virksomheden laver et udlæg til konsulenten, som refunderes efter afrapporteringsperioden (max. 8 mdr. efter endt forløb). Virksomheden får altså 100% i tilskud til en ekstern rådgiver, men forpligter sig til at afsætte de aftalte udviklingstimer og registrere disse.

Image

For at komme i betragtning til at deltage i et forløb skal du indsende en ansøgning. 

Ansøg

Faglige tillægsforløb

Du har mulighed for yderligere at styrke dit GCO forløb med et særligt perspektiv på digitalisering, internationalt udsyn og investering i maskiner og udstyr.

Læs mere

FAQ

Vi får mange spørgsmål fra både virksomheder og rådgivere. Her finder du svaret på mange af spørgsmålene.

FAQ