Forløbstyper i GCO

Forløbstyper i GCO

Forløbstyper i GCO

Alle virksomheder som bliver godkendt til et forløb i Grøn Cirkulær Omstilling får udviklet en grøn cirkulær forretningsmodel. Vejen dertil afhænger af virksomhedens behov, og behovsafdækning sker i samarbejde med projektets partnere.  

Individuelle forløb

En fagkyndig konsulent hjælper virksomheden med at udvikle en grøn cirkulær forretningsmodel. Virksomheden bruger i gennemsnit 380 udviklingstimer.

Kollektive forløb

Virksomheden får sammen med andre virksomheder udviklet en grøn cirkulær forretningsmodel med fokus på samarbejdsmuligheder, værdikædesamarbejde eller fælles faglige interesser/udfordringer. Antal af udviklingstimer afhænger af forløbets sammensætning.

Sprintforløb

Virksomheden deltager i et intensivt designforløb, hvor den identificerer innovative løsninger baseret på konkrete behov og udfordringer og får udviklet en grøn cirkulær forretningsmodel. Forløbet varer ca. 2 mdr.

Datadreven cirkulær forretningsudvikling

Virksomheder med potentiale og motivation for at bruge data i den cirkulære forretningsudvikling vil få adgang til skræddersyede forløb med fokus på digitalisering og data. Læs mere her.

Internationalt udsyn

Gennem workshops og skræddersyede forløb tilbydes virksomheder at kunne tappe ind i verdensførende international cirkulær viden og innovation som kan bidrage til en mere effektiv omstillingsproces.

Implementeringsstøtte

Hvis virksomheden allerede har fået udviklet en cirkulær forretningsmodel, så kan man søge om at få dækket op til 30% af en større investering i maskiner og udstyr.

Særlige fokusområder

Alle typer små og mellemstore virksomheder er velkomne til at søge om deltagelse i et forløb. Projektet har dog et særligt fokus på disse områder:

  • Plast
  • Fremstilling
  • Fødevarer
  • Tekstil og møbler
  • Byggeri
  • Service

Omkostninger

Virksomheden laver et udlæg til konsulenten, som refunderes efter afrapporteringsperioden (max. 8 mdr. efter endt forløb). Virksomheden får altså 100% i tilskud til en ekstern rådgiver, men forpligter sig til at afsætte de aftalte udviklingstimer og registrere disse.  

Image

For at komme i betragtning til at deltage i et forløb skal du indsende en ansøgning. 

Ansøg

FAQ

Vi får mange spørgsmål fra både virksomheder og rådgivere. Her finder du svaret på mange af spørgsmålene.

FAQ

Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder.