Investeringstilskud – den grønne gevinst er inden for rækkeviddeJa - jeg ønsker at søge investeringstilskud - hvad gør jeg nu?

1. Download ansøgningsskema og udfyld

2. Upload ansøgning + grøn forretningsplan her

3. Inden for max 4 uger modtager du svar fra os

Din virksomhed kan ansøge om tilskud til indkøb af udstyr, hvis I har fået udarbejdet en grøn forretningsplan i regi af enten GCO eller et tilsvarende grønt program*. Investeringsbehovet skal være tydeligt angivet i den grønne forretningsplan, der bilægges ansøgningen.

Få dækket op til 30% af max. 4 mio. kr. til investering i:

  • Indkøb af materiel, udstyr og standardiseret software (ekskl. softwareudvikling)
  • Rådgivning vedr. køb og ibrugtagning af det indkøbte udstyr
  • Indkøb af licenser, knowhow og eksisterende patenter

Det skal fremgå af ansøgningen, hvilke besparelser i energi- og ressourceanvendelse – f.eks. per produceret enhed – den planlagte investering vil medføre.

Derfor bør I søge

Alle typer af kunder foretrækker det: At handle med virksomheder, der arbejder bevidst og aktivt med klimaftrykket. Vil man have et bæredygtigt brand, og en større chance for at fastholde nuværende og tiltrække nye kunder, er investeringstilskuddet en god igangsætter.

Hurtigere handling – i et passende tempo

I stedet for et stigende co2-bidrag kan I være med til at sørge for:

  • at næste gang energi-priserne tager på himmelflugt, så bevarer jeres udgifter jordforbindelsen
  • at jeres virksomheds ressourceforbrug forbliver fornuftigt funderet i øget genbrug og genanvendelse.
  • at det danske erhvervslivs samlede Co2-aftryk bliver lige så småt, som vores virksomheders anseelse er stor på de internationale markeder

Der er løbende ansøgning, og tilskuddet gives under reglerne for de minimis-støtte.

Send din ansøgning hurtigst muligt - især hvis der er lang leveringstid på udstyr. VIGTIGT: Udstyret skal være betalt, installeret og idriftsat inden 20.03.2023 for at GCO må støtte udgifterne. 

Der ydes ikke tilskud til softwareudvikling og energiproducerende udstyr (fx solceller og vindmøller). Og der stilles krav om, at investeringer, der modtager tilskud fra GCO, skal fastholdes i minimum 3 år efter at de er foretaget.

Hvis I har spørgsmål til ansøgning og vilkår for investeringstilskud, kan I kontakte programleder Jonas Junge Andersen på jja@cleancluster.dk og tlf. +45 23839046Som følge af lange leveringstider på udstyr pt., og stor efterspørgsel efter puljens midler, anbefaler vi at søge ind til investeringstilskud hurtigst muligt.

Svar på ansøgning kan forventes inden for 6-8 uger.

Case: EU-støtte blev vigtig - Nu tager en dansk virksomhed kampen op med kineserne


Ansøgningsskema og obligatoriske bilag/dokumentation fra ansøger

Vigtigt! Ansøgningen skal indsendes ved brug af ansøgningsskemaet her og en godkendt grøn forretningsplan fra GCO eller lignende program skal fremsendes for at ansøger kan komme i betragtning til investeringstilskud.

Obligatoriske bilag

Sammen med udfyldt ansøgningsskema skal følgende materiale vedlægges:

Bilag A. En gennemarbejdet, godkendt plan for implementering af en cirkulær forretningsmodel/et cirkulært forretningsspor i virksomheden.

Planen skal beskrive de konkrete tiltag, som indgår i den cirkulære forretningsmodel, herunder hvilke processer i værdikæden og hvilke energikilder, ressourcer og materialer, som den omfatter. Ud fra en ’før’-måling (baselinemåling udført fx i GCO forløb) skal planen beskrive de forventede effekter i forhold til fald i a) CO2-udledning (tons CO2-ækvivalenter), b) energiforbrug (i gigajoule) og c) årligt fald i materialeforbrug (i tons), som den implementerede forretningsmodel vil realisere.

*Programmer med grønne forretningsplaner omfatter bl.a.:

GCO
CØ SMV
Rethink Business
Bæredygtig Bundlinje 2.0
ECSMW
CLEAN Green Plan
Projekt GREEN

Listen ovenfor er ikke udtømmende – vi anbefaler interesserede virksomheder i at kontakte GCO programledelsen, hvis I har fået udarbejdet en grøn strategi/plan fra et program, men er i tvivl om, hvorvidt I er kvalificerede til at ansøge.

Bemærk! Virksomheder kan ikke få investeringstilskud til den samme faktura fra to forskellige programmer. Virksomheder kan derimod godt modtage investeringstilskud fra to forskellige programmer til forskellige dele af det samme investeringsprojekt.