Webinar: Cirkulær økonomi i byggeriet - Affaldsforebyggelse og sortering

Danmark producerer cirka 4,5 mio. tons bygge- og anlægsaffald årligt, ifølge Videnscenter for Cirkulær Økonomi. Det svarer til 38 procent af alt affald i Danmark.

Affaldsforebyggelse står højest i affaldshierarkiet. For at mindske tab og spild af ressourcer må vi udvikle og teste nye løsninger og måder at samarbejde på. Men hvordan griber vi det an, og hvordan sikrer vi, at den nødvendige viden bliver udbredt til byggebranchens mange aktører, og i særdeleshed til bygherrer og entreprenører?

Med dette webinar sætter vi fokus på, hvordan vi gennem planlægning af nedrivningsprocesser og sortering af affald kan mindske den samlede affaldsmængde og øge graden af genvinding, genanvendelse og genbrug af byggematerialer, og giver vores bud på hvordan du som virksomhed selv kan komme i gang.

Her kan du møde byggevirksomheden TL Byg, som allerede har taget skridtet mod en mere bæredygtig byggeplads gennem øget affaldssortering, og VCØB og Værdibyg giver et indblik i mulighederne ved affaldssortering og -forebyggelse. Du vil også blive præsenteret for projektet Grøn Cirkulær Omstilling, som lige nu tilbyder gratis forløb, hvor du, som virksomhed, kan få rådgivning til at udvikle en grøn cirkulær forretningsmodel. 

Program

  • Velkommen v. Gate 21 og NBE
  • Cirkulær økonomi i praksis - en kort introduktion til emnet og de vigtigste regler og rammebetingelser i forbindelse med nedrivninger v. Anke Oberender, centerleder for VCØB – Videncenter for Cirkulær Økonomi
  • Cirkulær nedrivning - Nedrivning til genbrug og genanvendelse v. Stephan Sander, Projektleder Værdibyg
  • Den bæredygtige byggeplads - og vejen dertil v. Peter Boltau, administrerende direktør TL Byg
  • Kortlægning af emballageplast hos to byggevarevirksomheder – hvad er potentialet for genanvendelse? v. Trine Henriksen, postdoc ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  • Tilbud til SMV’er om støtte til cirkulær forretningsudvikling v. Gate 21 og NBE

 

Tilmelding

Du tilmelder dig her på siden. 

Den 17. juni vil du modtage en mail med dit personlige link til webinaret.


Spørgsmål 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte

Camilla Raagard Ernst, projektleder hos Gate 21, camilla.raagaard.ernst@gate21.dk eller 

Anne Kirkegaard Bejder, projektleder hos Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark, anne.bejder@aalborg.dk


Oplever du problemer i forhold til teknikken, kan du ringe til 3169 8416


Webinaret er arrangeret af Gate 21 og NBE. 

X
X