Grøn omstilling i en coronatid

1. apr 2020

Corona-krise eller ej, så fortsætter arbejdet for grøn cirkulær omstilling og vi er i færd med at vurdere de første 50 ansøgninger. Vi glæder os til at sætte de første par forløb i gang inden sommerferien.

Vi er meget opmærksomme på, at mange SMV’er er hårdt ramt af faldende salg og aktivitet og at fokus derfor helt naturligt rettes mod at sikre forretningen på kort sigt. Det vil vi tage bestik af, blandt andet ved at være parate til at udskyde nogle af de planlagte forløb ind i 2021. For de små og mellemstore virksomheder, som på trods af corona mv., er klar til for alvor at tage hul på deres arbejde med grøn omstilling og cirkulær økonomi, er programmet åbent og klar.

I GCO’s partnerkreds arbejder vi, som mange andre, med digitale mødeformater og erstatter fysiske møder med digitale. Og vi er klar til at tage de første skridt i vores forløb med virksomhederne online. 

Nytænkning og planlægning, som Grøn Cirkulær Omstilling jo er, er måske mere relevant nu end nogensinde før. Vi hører fra virksomheder, der begrunder deres fortsatte og måske ligefrem bestyrkede interesse i cirkulær økonomi med, at de netop nu har ledige nøgleressourcer og tid til at i lægge ny strategi og tænke i nye baner. Vi er sikre på, at andre vil følge samme retning og se deltagelse i GCO, som det er tiltænkt: En mulighed for at også DIN virksomhed sikres til fremtiden, både forretningsmæssigt og i forhold til stigende krav om ansvarlighed mht. miljø og klima.

Programmets partnere står også alle klar med vejledning og besvarelse af de spørgsmål, som I måtte have vedr. de generelle krav til deltagelse (bl.a. medfinansiering med timer) og vedr. de forskellige faglige forløb, som programmet rummer, herunder mulige starttidspunkter, varighed mm. Listen over partnere finder I her: https://groenogcirkulaer.dk/kontakt/

Og med et næsten færdigt rådgiverkatalog med over 50 professionelle inden for cirkulær økonomi, glæder vi os over, at vi er godt på vej mod vores mål om 250 virksomheder som får udarbejdet en grøn cirkulær forretningsmodel.

Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.