Tekstilbranchen tager ansvar

4. jun 2021

Tre virksomheder fra hver deres del af tekstilbranchen har arbejdet designdrevet for at kickstarte en cirkulær omstilling af deres forretning i projektet, Grøn Cirkulær Omstilling. 

I Dansk Design Center tror vi på det store potentiale, der ligger i at arbejde designdrevet i forbindelse med cirkulær omstilling af virksomheder såvel som byer og samfund. Projektet, Grøn Cirkulær Omstilling, giver os mulighed for at arbejde strategisk og innovativt med de danske SMV’er og vise værdien ved at arbejde designdrevet i en cirkulær omstilling. De fleste virksomheder, der er motiverede til at kickstarte deres cirkulære omstilling, har høje ambitioner, og ser et stort potentiale i at prioritere ressourcer i denne retning. De vil ofte det hele, men har svært ved at finde ud af, hvad de skal prioritere, og hvor det er bedst at starte henne.

I efteråret startede tre virksomheder fra tekstilbranchen i et forløb med Dansk Design Center i samarbejde med hhv. designrådgiveren Henriette Melchiorsen og Simon Graagaard fra Lendager med målet om at få kickstartet deres cirkulære omstilling i virksomhederne. 

Virksomhedernes udfordringer

De tre deltagende virksomheder repræsenterer forskellige dele af af tekstilbranchen og står med hver deres cirkulære udfordring(er). 

Northern Light Furs er fra pelsbranchen, og udover forretningsgrundlaget der forsvandt under deres fødder tilbage i november 2020 (i forbindelse med minkgaten), står de overfor en stor udfordring med mange fordomme om pels.

Pas Normal Studios laver fashionabelt luksuscykeltøj til ambitiøse amatørcyklister og stod overfor at skulle igangsætte en grøn og cirkulær strategi for virksomheden. 

Endeligt er der Bacher Work Wear, der sælger arbejdstøj til virksomheder, organisationer og industrier. Deres største udfordring var de enorme mængder arbejdstøj, der strander på deres lager, men som de ikke vil sende til deponi. Indenfor arbejdstøjsbranchen er det primært logoerne på tøjet, der volder problemer i forbindelse med genbrug af tøjet.

Designs bidrag i den cirkulære omstilling

De tre virksomheder er i løbet af perioden blevet introduceret til nye måder at arbejde på, der har fungeret som øjenåbnere for nye perspektiver. Virksomhederne er blevet mere bevidste om de mange aktører, de er forbundet med i det økosystem, de indgår i og er i høj grad blevet bevidste om de aktører, der potentielt kan spille en afgørende rolle for deres cirkulære omstilling. 

“Vores samarbejdspartnere har udviklet sig undervejs. Vi er i højere grad begyndt at tænke over, hvilke spillere vi har på banen.” Lyder det fra tekstildesigneren, Charlotte Bodil Hermansen, fra Northern Light Furs. 

At arbejde med sit aktørlandskab var en del af den første workshop, hvor virksomhederne, udover at få et indblik i det cirkulære mulighedsrum, fik til opgave at kortlægge deres økosystem og identificere relevante aktører – fra dem der er med til at skabe værdi til forretningen til de konkurrerende aktører på markedet.

For Pas Normal Studios har de interne designdrevne workshops i virksomheden bidraget til at få flere medarbejdere engageret i projektet og virksomhedens grønne potentialer – bl. a. ved at arbejde visuelt og konkret og ved at samle medarbejdere på tværs af fagdomæner og ansvarsområder. 

“People got to discuss the value chain and the entire business from a holistic perspective and it was done in a very visible and hands-on manner. People got involved in the project. I think it was the fact that people got out of their seats and actually used post-it notes to put their thoughts on the board that impacted and reached a lot of people in the organisation”. Fortæller Charles Clark, Pas Normal Studios. 

Bacher Work Wear har også oplevet, hvordan projektet har skabt en øget bevidsthed og større prioritering af bæredygtighed i virksomheden. GCO har været katalysator for at undersøge flere muligheder indenfor cirkulære initiativer end Bacher Work Wear oprindeligt havde tænkt der fandtes, som imødekommer deres kunders efterspørgsel, hvilket positionerer dem stærkt i branchen og i forhold til deres konkurrenter: 

“Det er helt tydeligt at se både en salgsmæssig fremgang, men også at direktionen nu forstår forretningsplanen og potentialet for en cirkulær omstilling. Vi har fået en bedre cirkulær model end hvad vi turde håbe på, så det har klart indfriet forventningerne, om hvor vi kom hen.“ Fortæller Andreas Schjølin, afdelingschef, Bacher Work Wear

Projektet har bevist, at cirkulære tiltag har en betydelig effekt på virksomhedens bundlinje. Selvom deres forløb i GCO officielt er ved at være ved vejs ende, stopper arbejdet med cirkulære indsatser for Bacher Work Wear ikke her:

“Hvis du ikke arbejder med bæredygtighed, så er der ikke noget forretningsgrundlag længere, fordi tendensen ikke er til at tage fejl af. Der kommer mere og mere bæredygtighed og cirkularitet ind i tekstilbranchen. Så Bacher kommer 100% til at arbejde videre med det”, afslutter Andreas.

Med dette forløb har virksomhederne rykket sig, og deres tilgang til at arbejde cirkulært og bæredygtigt er blevet udfordret. De store udfordringer virksomhederne søgte ind i projektet med er blevet nuanceret og brudt ned i flere mulighedsrum. Det er bl. a. i denne sammenhæng, at designdrevne tilgange bidrager til den cirkulære omstilling – der skal åbnes nye mulighedsrum, men der skal også tages beslutninger, som skal testes og afprøves. Designmetoder kan hjælpe med at kortlægge, identificere hvilke(n) cirkulær(e) indsats(er) man skal prioritere, idégenerere og endeligt afprøve og evaluere de cirkulære tiltag i samarbejde med kunder og brugere for til sidst at afgøre, om netop denne afprøvede indsats kunne være den rigtige vej at gå for på sigt implementere for at bidrage til den cirkulære omstilling. 

Transparens og fællesskab er key

Som virksomhed tager det tid at blive transparent, og det kræver at værdikæden er med, hvis det skal lykkes at være transparent overfor sine kunder og samarbejdspartnere. Alle tre virksomheder, nævner vigtigheden af ‘transparens’ i arbejdet med bæredygtige forretningsmodeller uafhængigt af hinanden. 

“Det handler om at starte et sted, være transparent omkring det, og så drømme om at de andre kommer med” nævner Charlotte fra Northern Light Furs. 

Charles nævner, hvordan Pas Normal Studios fik en aha-oplevelse og en masse positiv omtale, da de publicerede en liste med alle deres producenter:

“There is value to be gained by being transparent to our customers”

Et af formålene med de kollektive workshops, faciliteret af Dansk Design Center, har været at få virksomhederne til at dele deres udfordringer, sparre med – og måske endda spejle sig i – hinanden. 

De kollektive aspekter anses som essentielle, hvis vi skal lykkes med en cirkulær omstilling både i og på tværs af brancher. Her er videndeling og transparens noget af det, der står øverst på listen – erfaringer skal deles, og der skal opnås transparens i branchen – både omkring succeser – dét der lykkes, men også omkring hvad der er svært og udfordrende i arbejdet med en cirkulære omstilling af sin forretning. Charles omtaler hvordan deling på tværs af virksomheder har været interessant på de fælles workshops.

“The collaborative side of things was quite interesting. Having been involved with the project with Northern Light Furs and Bacher and the idea of sharing information was interesting. Also sharing the mural boards and coming up with hybrid boards was interesting. The process of doing these collaborative virtual boards was actually a really nice thing, because it gave a good perspective on someone else’s industry, which could then be transferred over to our own industry.”

I Dansk Design Center er vi optagede af, hvordan vores workshops kan være med til at facilitere disse processer. Her er det vigtigt, at både vi og virksomhederne har for øje, hvordan de kan få så meget ud af hinanden som muligt, når de befinder sig i samme (virtuelle) rum. 

Hvordan kan virksomhederne lære mest mulig af hinanden, og hvordan faciliteres denne proces på bedste vis? Kan Bacher Work Wears erfaringer med udlejning af arbejdstøj på B2B-basis deles og bruges i modebranchen, hvor mange virksomheder forsøger at implementere lignende tiltag? Og kan Northern Light Furs mange års erfaringer med transparens omkring sporbarhed på pelsprodukter bruges i andre kroge af tekstilbranchen?

Hvis vi skal lykkes med at omstille samfundet fra en lineær til cirkulær økonomi, er der brug for innovative tilgange til de mange problemstillinger, der følger med. Vi skal omtænke systemer, værdikæder og forretningsmodeller, og affald skal designes ud af disse. 

Design kan medvirke til at vi anskuer problemstillinger på innovativ vis – bl. a. ved at arbejde tværfagligt og stille spørgsmålstegn ved status quo. Det handler ikke nødvendigvis om at skabe noget nyt, men i højere grad om at se, tænke og handle anderledes end vi har gjort hidtil.

Download folderen og læs mere om Dansk Design Centers bidrag til Grøn Cirkulær Omstilling

Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.