Vognmand ser fordele i grøn omstilling: Vi vil altid være CO2-tunge, men alle forbedringer må være gode

18. feb 2021

Kasper Riis, medejer af vognmandsvirksomheden Erik Jørgensens Eftf., tror, at det ikke kun er godt for klimaet, men med tiden også giver en konkurrencemæssig fordel, at virksomheden er gået i gang med projektet Grøn Cirkulær Omstilling for på at reducere sit klimaaftryk. Foto: Trine Grauholm

Med brændstof fra programmet Grøn Cirkulær Omstilling går Erik Jørgensens Eftf. nu forrest for at mindske vognmandsforretningens klimaaftryk. Et initiativ, som foruden de grønne fordele også kan være et konkurrenceparameter i fremtiden både i forhold til kunder og medarbejdere.

NYBORG: Dieselmotoren banker løs, så de gode intentioner næsten drukner i lydkulissen omkring den. Travlheden i byggebranchen afspejler sig også i transportopgaverne hos virksomheden Erik Jørgensens Eftf. i Nyborg, hvor direktør Bjarne Riis selv må sætte sig bag rattet denne morgen for at få tingene til at gå op.

Ambitionen om at ligge i front på bæredygtighedsområdet indenfor transportbranchen kunne derfor nemt skride i svinget, hvis ikke virksomheden havde fået hjælp til at skabe overblik og udpege de områder, hvor det giver mest mening at sætte ind.

De senere års investeringer i vognparken har virksomhedens to ejere, Bjarne og Kasper Riis, ganske vist foretaget, så alle biler lever op til de højeste EU-standarder og kan køre i byernes miljøzoner, men med hjælp fra Erhvervshus Fyn og 90.000 kroner fra det nationale støtteprogram Grøn Cirkulær Omstilling er ambitionerne nu væsentligt højere.

– Det kan være enormt svært at overskue, hvor man skal ende og begynde, og hvad der er det mest hensigtsmæssige lige netop for os at tage fat på først, men det har været en helt uvurderlig hjælp, at vi har kunnet læne os op ad den sparring, vi har fået fra Erhvervshus Fyns konsulent Palle Mathiasen, der har taget udgangspunkt i lige netop vores virksomhed og sat lup på lige netop vores muligheder, forklarer Bjarne Riis.

Som en transportvirksomhed, der lever af at sende biler på tværs af landet, er transportvirksomheden med sine godt 30 biler med til at sætte et betydeligt aftryk på klimaet. Beregninger viser faktisk, at virksomheden årligt udleder 1900 tons CO2, men i stedet for at lade det faktum tryne lysten til at gøre noget, har de to ejere brugt tallene til at vurdere, hvor det giver mest mening at sætte ind.

– Lastbiler er nødvendige. Både i Danmark og i verden, og hvis vi ikke var her, ville der være nogle andre, som overtog opgaverne, men vi gør, hvad vi kan, for at reducere vores klimaaftryk, siger Kasper Riis.

Genbrug af vand

Han købte sig ind i virksomheden i 2015 og har ikke ambitioner om at skulle ekspandere den voldsomt. Med 37 medarbejdere har virksomheden lige nu en størrelse, hvor ejerne både kan have fingeren på pulsen og kontakt til alle chaufførerne.

Til gengæld vil Kasper Riis gerne være med til at udvikle forretningen på andre områder. De senere år har det handlet om at digitalisere forretningsgange og på den måde skabe bedre struktur og overblik. Nu kommer de konkrete tiltag i forhold til at reducere klimaaftrykket.

For det første har Erik Jørgensens Eftf. udskiftet virksomhedens gasfyr med fjernvarme, som i Nyborg er næsten 100 procent grøn, fordi den kommer fra fabrikkernes overskudsvarme i byen.

Derudover har de to ejere taget forslaget om at genbruge vand til at vaske bilparken i til sig, så de nu arbejder på at få samlet vand op fra tagarealerne og også få installeret et rensningsanlæg, så vandet efterfølgende kan bruges til at vaske bilerne i flere gange.

Desuden vil virksomheden tage fat i sine leverandører af for eksempel reservedele og undersøge, om for eksempel bremsecylindere og styrtøjsdele i stedet for at blive skrottet kunne blive repareret og genanvendt i et eller andet omfang.

Klimamål bliver afgørende

På sigt tror de to virksomhedsejere, at det kan give dem en konkurrencefordel, at de som en mellemstor virksomhed skiller sig ud i mængden af vognmandsforretninger.

– Nogle af vores samarbejdspartnere tænker i forvejen meget grønt, og nogle af dem har også udenlandske ejere, som tænker meget i de baner. De vælger samarbejdspartnere og transportører efter, hvad de gør på klimaområdet, så det tror jeg godt, kan blive en fordel, siger Kasper Riis.

Det bliver bakket op af forretningsudvikler indenfor bæredygtighed, Palle Mathiasen, fra Erhvervshus Fyn, der faktisk brugte netop det argument for at få Erik Jørgensens Eftf. til at gå med i projektet.

– Flere og flere virksomheder spørger deres leverandører, hvad de gør i forhold til bæredygtighed, og hvordan de arbejder med klimamål og for den sags skyld også hvordan de arbejder med FN’s verdensmål efterfølgende. Skal man køre for det offentlige, er det også en fordel, siger han.

På sigt kommer det også til at have betydning i forhold til at tiltrække nye medarbejdere, vurderer Palle Mathiasen.

– Mange unge mennesker i dag er klimabevidste og vil ikke arbejde for virksomheder, som ikke gør noget for miljøet, så der kan man også komme lidt foran i køen ved at gøre noget, siger han.

Efterspørgsel er udvikling

For Bjarne og Kasper Riis har deltagelsen i programmet Grøn Cirkulær Omstilling først og fremmest kostet noget tid. Til gengæld har de fået et helt andet overblik og fakta om virksomheds klimaaftryk og den effekt, nye tiltag vil give dem.

De 90.000 kroner fra projektet går til en ekstern konsulent, som gennemgår hele forretningen, og dertil kommer muligheden for at søge tilskud til investeringer på helt op til 15-30 procent af en investering op til en million kroner.

For Palle Mathiasen skal de gode eksempler på virksomheder, der trods en udfordret branche alligevel gør noget, være med til at inspirere andre, og så tror han på, at virksomhederne ved at efterspørge mere miljøvenlige løsninger kan skubbe på udviklingen.

– Transportbranchen er en meget konservativ branche, men der begynder at komme noget bevægelse. Lastbilsleverandørerne begynder at komme med nogle biler, som kører på strøm, brint eller gas eller en kombination, og der skal der være nogle vognmænd, som går forrest for at afprøve de køretøjer.

– Lige nøjagtigt Erik Jørgensens Eftf. har mange forskellige typer biler, og de nye typer passer nok ikke på alle typer af kørsel. Kranbiler kræver meget energi til den tunge transport og tunge løft, som formentlig vil dræne et batteri. Men presset skal komme nedefra, og de kan være med til at påvirke leverandørerne, siger han.

Endnu er teknologien ikke udviklet nok til, at Kasper Riis er parat til at drive virksomhed med eldrevne lastbiler, men han er sikker på, at det er den vej, virksomheden skal på sigt.

– De er stadig noget dyrere end almindelige lastbiler, men når teknologien er færdigudviklet, er jeg sikker på, at der i forhold til afgifter kommer en form for støtte til at købe mere miljøvenlige lastbiler, og så vil vi helt sikkert kigge seriøst på det, siger Kasper Riis.

Fyn med på beatet

Præcis som med presset fra kunder og samarbejdspartnere ser Palle Mathiasen også en mulighed for, at transportvirksomhederne kan påvirke deres kunder til at tænke mere grønt. For eksempel kunne de til at begynde med spørge kunderne, om de vil have en grøn eller en sort transport i overgangsperioden, indtil alle biler er udskiftet.

– Vi ved godt, at vi altid vil være CO2-tunge. Det kommer vi ikke udenom, men alle forbedringer må være gode, og om to år kan der være sket meget med udviklingen af biler og brændstof. Så må vi se, om vi kan gøre endnu mere. Vi vil også gerne endnu tættere på FN’s verdensmål, siger Kasper Riis, der kalder det en øjenåbner at få gennemgået virksomhedens muligheder.

Sådan er det for mange virksomheder, oplever Palle Mathiasen, og i det daglige har kundernes behov naturligt nok den højeste prioritet for virksomhederne.

– Mange oplever, at det er for besværligt at gøre noget. Typisk fordi virksomhederne har travlt, men så kan vi tage over og feje stenene af vejen hen til målet, og heldigvis er Fyn ved at komme med på beatet. Der er mange gode projekter i gang på Fyn, siger han.

– Vi ved godt, at vi altid vil være CO2-tunge. Det kommer vi ikke udenom, men alle forbedringer må være gode lyder det fra Kasper og Bjarne Riis (stående), som ejer Erik Jørgensens Eftf. og netop er gået i gang med at reducere virksomhedens klimaaftryk med hjælp fra Erhvervshus Fyn og programmet Grøn Cirkulær Omstilling. Foto: Trine Grauholm

Artiklen er skrevet af Erhverv+ https://erhvervplus.dk/artikel/vognmand-ser-fordele-i-gr%C3%B8n-omstilling-vi-vil-altid-v%C3%A6re-co2-tunge-men-alle-forbedringer-m%C3%A5-v%C3%A6re-gode

Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder. Projektet varer fra 2019 til 2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.