Rådgiverkatalog

Re-Do-Think V/ Tenna Hansen

RE-DO-THINK er et design fælleskab der holder oplæg, underviser og sparre omkring cirkulær designforståelse.
Vi skaber rammer der giver mulighed for refleksion og sparring i hvert trin i designprocessen hvor der fokuseres på designbranchens mange muligheder, når designprocessen re-tænkes ud fra en cirkulær designforståelse. Vi udfordre og sparre omkring de muligheder, der ligger i cirkulær designudvikling og giver indsigter i specifikke afsæt til håndtering af det daglige arbejde med cirkulær design.

Brancher
Byggeri
Tekstil og møbler
Fødevarer
Service
Fremstilling
Plast
Øvrige