Rådgiverkatalog

56nb

56nb skaber forandringer og innovation i kommercielle, kulturelle og offentlige sammenhænge ved at bruge designfagets metoder og principper. Med dette som afsæt hjælper Mette Mikkelsen private og offentlige organisationer med at designe attraktive, effektive og anderledes serviceydelser 
– på tværs af alle touchpoints.

Brancher
Byggeri
Tekstil og møbler
Fødevarer
Service
Fremstilling
Designdrevet forretningsledelse