Rådgiverkatalog

Tekstilrevolutionen

Tekstilrevolutionen er en tekstilpolitisk tænketank, som arbejder for at fremme bæredygtig tekstilindustri og -forbrug. Vi tror på at oplysning, dialog, inspiration og samskabelse er de værktøjer, der skal bruges for at nå derhen. Vi arbejder ud fra en impact-trekant, hvor vi har tre nøgleaktører for øje: Virksomheder, myndigheder og politikere og forbrugere.

Brancher
Tekstil og møbler