Rådgiverkatalog

Arkitema

Arkitema rådgiver byggebranches kunder i Skandinavien til at få succes med deres grønne omstilling. Omkring vores kerneydelse arkitekturen, har vi gennemprøvede tilgange, metoder og processer indenfor cirkularitet, der møder nuværende og kommende markedskrav, der kan være kritiske for forretningen - det gælder indenfor blandt andet LCA, træbyggeri, klimatilpasning/ kystsikring, bæredygtig byudvikling, bynatur, naturbaseret design, DGNB- og SDG-ledelse. Vi kalder det co-creation fordi vi, sammen med vores kunder løfter os fra samarbejde til partnerskab om de fælles bæredygtige løsninger.

Brancher
Byggeri